Aneb popovídejte si o nás...

Tak pokud máte jakékoliv návrhy, připomínky, nápady, dojmy apod. o které byste se rádi podělili s ostatními nebo s námi, tak vám budeme móóc vděční, když to tady uděláte. Jen ať se to prosím alespoň trochu týká naší skupiny... Díky ;)
Váš nick, přezdívka, uživatelské jméno...:

Do následujícího políčka napište letošní rok (prostě 2008, je to jen antispam):

Tady zadávejte svoje názory, příspěvky, připomínky...


další 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 předchozí


Jája09/06/2007 23:06
to: :o) Ano, koncert bude 21. ?ervence, ale to už psal do fóra jeden nejmenovaný frontman kapely, a opravoval místo jím vy??ené nejmenovaný bubeník, technik, všeza?ozova? a všeum?l ...nechceš nám, :o), d?lat teda manažera? Jo a taky hrajem 14. ?ervence. uf a 29. ?ervna!!!!!! a na sklonku léta v zá?í se rýsuje op?t jedna již navštívená štace, nic nezak?iknout!! Beat s vámi a držte mi palce na zkoušky, ješt? dv? . Mám bobky. Beat s vámi ješt? jednou.

:o)09/06/2007 10:57
pár v?cí jsem zmotala, jist? to bylo vlivem euforie z koncertu ...omlouvám se!!! Koncert bude 21.?ervence, ne 24.... Baskytara nehrála na za?átku skladby Narcotic a Pisky za to nemohl...doufám, že víc chyb snad už v mém p?ísp?vku není...

:o)07/06/2007 00:30
Jojo...všem lenochod?m a nev?rným ctitel?m berounského bigbeatu: P?išli jste o HODN?!!!! Koncertík U Štiky byl velkolepý, hrálo se skoro pod širým nebem, (no...vlastn? pod stany, ale bylo tam více ?erstvého vzduchu než kdy jindy ) za bezchybného zvu?ení DJ Piskyho (až na malili?ké zaspání se zvu?ením baskytarky p?i Superstar , což si pak ale zase vykompenzoval bezva diskotékou, kde poušt?l hity, které nestárnou:-)) úžasné atmosféry, jež vznikla jen a jen díky t?m p?ti zázra?n? talentovaným ?loví?k?m, kte?í se nás celý ve?er snažili oslovit! A to i p?es nep?íze? osudu, která zasáhla n?které z nich - bubeník Pavlík dorazil s nožkou v sád?e, ale i tak bravurn? šlapal na kvákadlo p?i vým?n? post? na Cestu:-) a frontmanovi kapely Honzíkovi nebylo moc dob?e, za což mohlo z velké ?ásti jeho bojování o výkony na závodech, kde ješt? ten den byl a taky záke?né bacily. Ale únava na n?m nebyla znát, zpíval krásn?, až se všem tajil dech, zkrátka tak, jak on to vždy umí, sólí?ka na kytarku metal jedna radost...to bylo ur?it? taky trošku tím kouzelným francouzským trsátkem;-). Prost? se jim to poda?ilo, ale neoslovili nás, p?ímo strhli... šel p?ed n? pa?it i ten, kdo necht?l Pravda, kapánek to trvalo, než se dav osm?lil....o p?estávce se všichni ob?erstvili, kluci nabrali síly, rozdali pár podpis?, a v druhé p?lce už opravdu skákali, tan?ili a povzbuzovali všichni . Po záv?re?né skladbi?ce vyp?j?ené od Vládi Mišíka se nikomu necht?lo skon?it, tak kluci ješt? museli p?idávat a za veliké nevole dychtivého obecenstva pak definintivn? sklidili nástroje. Tak díky moooc, byli jste suuupeeer!!! Nem?žu se do?kat 29.?ervna a taky 24.?ervence.....snad s sebou do sv?ta vezmete i skalní fanynky, které poctiv? nosí Vaše tri?ko!

smigli06/06/2007 13:22
Tak to m? mrzí, že jsem nemohla... Ale ona nahá Machá?kova postava z MIGu taktéž není k zahození.. Jojo, to se lidi maj, když jsou VIP...

Jája03/06/2007 17:01
Slyšitelnost mikrofon? ovlivnilo postavení hlavních reprobeden, které vymyslel z ?ásti pan headmaster from Štika pub, ale na této stagey je to h??e ?ešitelné, jenže na druhou stranu nám vytvo?il podmínky pro hraní naprosto bezchybné a výborné a za to mu pat?í veliký, obrovitánský dík. Brácha se sádrou na kon?etin? exceloval, Šíma ukázal, že velké brýle a dlouhé vlasy opravdu nejsou p?ekážkou k odvedení profesionálního výkonu, jak bylo na bigbeat nahlíženo v jeho po?átcích. Zjistili jsme, že i v Anglii muzikanti hudebn? rostou (v?etn? Táši:)) a že instrumentální výkony Lá?ových prst?, dechu a hlasu neberou konce, no a já jsem to p?es po?áte?ní obavy z mého t?lesného a hlasového stavu p?ežil. Koncert pivovar Berounskej Mé?a 29. ?ervna, pujde o velkou komponovanou akci na oslavu konce školního roku, spolupo?ádanou s DEJAVU, start již v 18:00 lehkou rozjížd?cí rockotékou, dojde ur?it? aspo? na dv? a p?l ho?ky živého hraní T?žko ?íct Yak a možná se objeví jedno kanadské p?ekvapení! Takže start 29.?ervna (pátek) 18:00 Pivovar Berounský Medv?d a bude se kon?it nejd?íve po p?lnoci podle zájmu p?íchozích. Beat s vámi, ješt? nemohu po v?erejšku mluvit a bolej m? prsty na leva?ce .

bee45703/06/2007 13:50
Kluci, tak koncert byl skv?lej, bylo i dob?e ozvu?eno, líp než v pivova?e. Ale ob?as nebyly slyšet mikrofony. To nem?ní nic na tom, že jsem si koncertik moc a moc užila. Už se t?ším na p?íští...

smigli07/05/2007 09:52
Tak to je super, že jste se takto rozjeli, kucí...

T?ším se na konzíky, ale nevím ješt?, jak to zvládnu, pá? 1. a 2. ?evnan razím na Votvírák fest a 30. ?ervna jdu na svatbu. Se mi to musí takhle p?ekrejvat, sakra!
Zkusím to ?ák za?ídit, abych vás mohla p?ijít podpo?it...

Jo, copak se to stalo se stránkama, že se takhle rozjely?

Pája04/05/2007 14:52
?au, pozor, není to pak ve Velharticích ale u Velhartic - Hory Matky Boží. Každopádn?, kdo bude s rodi?i (sám, s malo nete?í, s malotraktorem) na té pravé Šumav?, m?že zašum?t i tam. Je tam skv?lá, domácí atmoška a pivo, které za?íná písmenem G. Jo a taky se t?ším, no:), afterparty druhého bude taky, v p?ípad? zájmu i p?es p?lnoc:).

Jája03/05/2007 21:02
Koncert 2. ?ervna, Beroun, restaurace U Štiky (na závodí) od osmi hodin ve?er, další 29. ?ervna a to bude megaakce v Pivovaru Berounského Medv?dodlaka na oslavu konce školního roku, již od šesti hodin a pojede se minimáln? do p?lnocnice, samoz?ejm? s formací DE JA VU (snad i U Štiknice)! Další z?ejm? 21. ?ervence ve Velharticích na Šumav?, che . Všichni p?ij?te alespo? na ty berounské konzertice! Moc se na vás všechny t?šíme!! Struny už se nap?tím pnou a praskají, pali?ky nás sami od sebe tlu?ou po hlav?, hlasy zni?ehonic krákorají a my v sob? dusíme to nedo?kání (tedy alespo? já). T?šte se a beat s vámi!

bee45729/04/2007 20:00
Tak co kluci, už víte, kdy bude další koncertík... Už se nem?žeme do?kat, tak nás nenechte dlouho ?ekat


další 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 předchozí